Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

Ιερισσός 27 Ιουλίου, συναυλία συμπαράστασης


Παρουσιάζουμε χωρισμένη σε τρία μέρη , την συναυλία συμπαράστασης, που πραγματοποιήθηκε στην Ιερισσό , στις 27 Ιουλίου 2013, στα πλαίσια εκδηλώσεων του 14ου camping αγωνιστικών κινήσεων και μαθητικής αντίστασης.
 Στην σκηνή εμφανίζονται κατά σειρά: ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - PABLO HASEL - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ

                                             Α΄μέρος ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Β΄ μέρος Pablo Hasel

   Γ΄μέρος ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΙ


Στο τέλος του Γ΄μέρους , υπάρχουν και λίγα λεπτά από το δεύτερο μέρος της συναυλίας που είχαμε παραλείψει εκ παραδρομής.Δεν υπάρχουν σχόλια: