Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

Eldorado Gold Corporation propaganda fails once again - part 1, μέρος 1ο


Elizabeth May, Leader of  Canada's Green Party,  arrived yesterday 26th of June at Skouries forest , Northeast Halkidiki , where  Eldorado Gold Corporation (Vancouver based)   works  to establish gold mine .

At the very  same time a widespread propaganda from the company  tries to hide  that: 

- Τhousands of citizens in Halkidiki, Macedonia , Thrace  - all across Greece - strongly opposed to El Dorado Gold plans  by holding large demonstrations and protests at Ierissos, Polygiros, Thessaloniki, Athens, Alexandroupoli, Kilkis etc.

- The struggle against gold mines composed from citizens from all sides of  political spectrum and the vast majority of the protesters are peacefully oriented

- The Greek goverment uses hundreds  riot police and other special police forces in Skouries forest and North  East Halkidiki  almost daily.

- Many independed scientists have proved the dangers from this kind of  investment
  to environment and to human health and activities (at fishing, agriculture, farming ) but for the company and the greek goverment all these are not taken into account.==============================================
Η Elizabeth May, ηγέτης του Κόμματος των Πρασίνων Καναδά, έφθασε χθες 26 του Ιούνη στις Σκουριές , στη Β.Α.  Χαλκιδική, όπου η  Eldorado Gold Corporation εργάζεται για την δημιουργία ορυχείου  χρυσού. 
Την ίδια στιγμή μια ευρεία προπαγάνδα από την εταιρεία προσπαθεί να κρύψει ότι:- Χιλιάδες  πολίτες  στη Χαλκιδική, Μακεδονία, Θράκη - σε όλη την Ελλάδα - αντιτίθενται σθεναρά στα σχέδια της  El Dorado  Gold  διοργανώνοντας μεγάλες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στην Ιερισσό,  τον Πολύγυρο, στην Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Κιλκίς κ.α
.- Ο αγώνας κατά των μεταλλείων χρυσού αποτελείται από πολίτες από όλες τις πλευρές του πολιτικού φάσματος και η συντριπτική πλειοψηφία των διαδηλωτών είναι ειρηνικά προσανατολισμένοι 
- Το Ελληνικό Δημόσιο χρησιμοποιεί εκατοντάδες ΜΑΤ και άλλες ειδικές αστυνομικές δυνάμεις στις Σκουριές αλλά και στην Βορειοανατολική Χαλκιδική σχεδόν καθημερινά.
- Πολλοί ανεξάρτητοι επιστήμονες έχουν αποδείξει τους κινδύνους από αυτό το είδος της επένδυσης   για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου και των δραστηριοτήτων του (στην αλιεία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία) αλλά  για την εταιρεία και το Ελληνικό Δημόσιο όλα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη μπροστά στο πρόσκαιρο κέρδος.

Θα ακολουθήσει σύντομα το 2ο και 3ο μέρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: