Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

''Αν κρατάς χρυσάφι πλούτη και φλουριά Δεν κατέχεις τί’ναι λευτεριά...''

     
 

''Μάθε μόνο τούτο πού’μαθα κι εγώ
Αν κρατάς χρυσάφι πλούτη και φλουριά
Δεν κατέχεις τί’ναι λευτεριά
''

Στίχοι: 
Νίκος Γκάτσος
απο το ποίημα του , τα φλουριά

Δεν υπάρχουν σχόλια: