Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

Διαπραγματεύσεις στις Σκουριές - 5 Αυγούστου 2012Διαπραγματεύσεις στις Σκουριές κατά την διάρκεια της κινητοποίησης των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη εναντίον της μεταλλουργίας χρυσού.

05 Αυγούστου 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: